Kodukord

Külalisi ootame alates kell 16:00, toad palume vabastada hiljemalt kell 12:00.
Öörahu 23:00-07:00
Palume teatada ligikaudne saabumisaeg
Saabudes palume Teil täita külastajakaart (Turismiseadus §24. Majutusteenuse kasutaja registreerimine)
Teile loovutatud majutusruumi võtit palume hoolikalt hoida. Kaotatud võtme eest esitatakse lisaarve 20,00 €.
Kui vajate Teie külastusaja jooksul vahepealset koristust ja/või voodipesu vahetust, siis hinnad ühele pesukomplektile on 10,00 €, koristusele kuivatimajas 35,00 €, suures või väikses kambris 25,00 €.
Autod palume parkida parklasse
Lemmikloomad ei ole meil lubatud
Suitsetamine lubatud selleks ettenähtud kohas, kõik hooned on suitsuvabad. Õuealal liikudes palume suitsukonisid mitte maha visata, vaid kustutada need selleks ettenähtud kohas
Kuivatimaja külastajatel palume lahkudes jätta suletud prügikott terrassile
Purunenud esemest või inventarist Teie külastusajal palume meile koheselt teatada, nii saame eseme asendada või kokku leppida vara kompenseerimise
Sorteerime prügi: metall-, klaas- ja pandipudeleid palume üldprügi hulka mitte panna
Teenuse kasutamise jooksul vastutab klient tema kasutusse antud inventari (mööbel jm) ja majutusobjektide (sealhulgas maja lähiümbrus ja sisemus) heakorra säilimise eest           
Jätame endale õiguse küsida kliendilt tagatisraha enne teenuse kasutamist

This post is also available in: English Finnish