Kodukord

Check-in alates kell 16:00, check-out kell 12:00.
Öörahu 23:00-07:00
Saabudes palume Teil täita külastajakaart (Turismiseadus §24. Majutusteenuse kasutaja registreerimine)
Autod palume parkida parklasse
Teile loovutatud majutusruumi võtit hoidke hoolikalt. Kaotatud võtme eest esitatakse lisaarve 20,00 €
Suitsetamine lubatud selleks ettenähtud kohas, kõik hooned on suitsuvabad. Õuealal liikudes palume suitsukonisid mitte maha visata, vaid kustutada need selleks ettenähtud kohas
Lemmikloomad ei ole meil lubatud
Kuivatimaja külastajatel palume lahkudes jätta suletud prügikott terrassile
Sorteerime prügi: metall-, klaas- ja pandipudeleid palume üldprügi hulka mitte panna
Purunenud esemest või inventarist Teie külastusajal teatage meile koheselt, nii saame eseme asendada või kokku leppida vara kompenseerimise
Teenuse kasutamise jooksul vastutab klient tema kasutusse antud inventari (mööbel jm) ja majutusobjektide (sealhulgas maja lähiümbrus ja sisemus) heakorra säilimise eest       
Jätame endale õiguse küsida kliendilt tagatisraha enne teenuse kasutamist
      
   

This post is also available in: English Finnish